Huisartsenpraktijk Haps heeft op 3 juni jl. het Hazo24 certificaat behaalt. Hazo24 is een keurmerk voor huisartsenpraktijken die werken aan verbetering in de zorg. Het laat zien dat wij binnen onze praktijk systematisch en continue werken aan kwaliteitsverbetering.

Naast aandacht voor de patiëntenzorg wordt ook de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk onder de loep genomen. De praktijk zal ieder jaar door een auditor bezocht worden om te kijken of we voldoen aan de criteria.

Meer weten?
Op de Hazo24-certificering staat omschreven wat het kwaliteitssysteem inhoudt.