Formulieren Huisartsenpraktijk Haps

Formulieren

Heeft u een medicijnenverklaring nodig omdat u op reis gaat? Wilt u de wensen voor uw levenseinde vastleggen? Op deze pagina hebben wij een aantal voorbeeldformulieren staan, die u kunt gebruiken. Wilt u uw wensen voor levenseinde vastleggen? Maak eerst een afspraak met de huisarts om uw wensen te bespreken voordat u het formulier invult. Neem contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur.

Medicijnen meenemen op reis

Om medicijnen mee te nemen op reis, kan het nodig zijn dat u een verklaring meeneemt. In veel landen is het namelijk verboden om medicijnen die onder de Opiumwet vallen in uw bezit te hebben. Ook als uw arts u daarvoor een recept heeft gegeven. Opiaten zijn bijvoorbeeld slaapmiddelen, sterke pijnstillers, ADHD-medicijnen of medicinale cannabis. Het medicijnpaspoort is geen geldig reisdocument. Maar wel handig om mee te nemen als u zorg nodig heeft in het buitenland.

Voor de meeste landen kunt u gebruik maken van een standaard formulier wat de huisarts voor u kan invullen.
Meer informatie? Op de website van CAK vindt u alle informatie die nodig is als u medicijnen meeneemt op reis.

Toestemmingsformulier medische gegevens

Een behandelend arts mag geen geneeskundige verklaring, of wel ‘doktersverklaring’ afgeven over eigen patiënten. Om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft, heeft de KNMG het zogenaamde ‘Weigeringsbriefje’ opgesteld. Dit weigeringsbriefje is beschikbaar in vier talen, Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans.

Geneeskundige verklaring of weigeringsbriefje

Een behandelend arts mag geen geneeskundige verklaring, of wel ‘doktersverklaring’ afgeven over eigen patiënten. Om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft, heeft de KNMG het zogenaamde ‘Weigeringsbriefje’ opgesteld. Dit weigeringsbriefje is beschikbaar in vier talen, Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans.

Inschrijven nieuwe patiënt

Wijziging doorgeven

Wensen levenseinde op papier

Als het gaat om de zorg in de laatste levensfase, zijn uw wensen vaak heel persoonlijk. De één hecht aan een lange levensduur en gaat geen behandeling uit de weg. De ander hecht meer aan een goede kwaliteit van leven en wijst een belastende behandeling daarom liever af.

Het is daarom belangrijk om u goed voor te bereiden en uw wensen daarna te bespreken met uw huisarts. Voor het maken van een afspraak doorloopt u eerst de keuzehulp ‘verken uw wensen voor zorg en behandeling‘. Maak daarna een afspraak met de huisarts. Uw wensen voor toekomstige zorg en behandeling en uw keuze voor een zorgvertegenwoordiger kunt u op papier vastleggen in een wilsverklaring. U kunt de inhoud van de wilsverklaring altijd weer veranderen wanneer u dat wenst

Hieronder vindt u een voorbeeld van een wilsverklaring, een euthanasieverklaring of een verklaring door een vertegenwoordiger.

Stap 1 levensbeëindiging

Doe de keuzehulp

Weten wat u belangrijk vindt in uw leven kan u helpen bij het nadenken over uw wensen voor toekomstige zorg en behandeling. Daarvoor doorloopt u eerst de keuzehulp 'wensen zorg en behandeling levenseinde'

Stap 1 levensbeëindiging

Bespreek uw wensen

Het is belangrijk om uw wensen voor uw toekomstige zorg en behandeling te bespreken met uw naasten. Ook met uw arts kunt u bespreken wat u belangrijk vindt en wat uw wensen zijn. Maak hiervoor een afspraak met de huisarts.

Stap 1 levensbeëindiging

Wilsverklaring

Uw wensen voor toekomstige zorg en behandeling en keuze voor een zorgvertegenwoordiger legt u vast in een wilsverklaring. De inhoud van de wilsverklaring altijd weer veranderen.
Voorbeeld wilsverklaring

 • Verklaring volmacht.
  Een volmacht is iemand die medische beslissingen over u neemt als u dat zelf niet meer kunt. Bespreek dit vooraf uw huisarts en zet daarna op papier wie uw volmacht is. U geeft uw arts een kopie van dit formulier. Geef de arts tevens ook het adres en telefoonnummer van uw volmacht.
 • Wilsverklaring.
  Een wilsverklaring is een document waarin staat wat uw wensen zijn rondom uw behandeling of levenseinde. Deze verklaring wordt gebruikt als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Als u in een coma ligt bijvoorbeeld of bij een zwaar ongeluk waardoor u niet meer kunt praten of op een andere manier kunt overleggen met de arts. Met een wilsverklaring laat u anderen weten wat uw behandelwensen zijn. Bespreek dit vooraf goed met uw arts.
 • Een niet-reanimeerverklaring.
  In deze verklaring geeft u aan dat u bij een hartstilstand niet meer gereanimeerd wilt worden. Met reanimeren bedoelen we hartmassage door drukken op uw borst en beademen.
 • Euthanasieverzoek
  Met een euthanasieverzoek legt u vast dat u euthanasie wilt krijgen als u ondraaglijk lijdt.

Uw arts voegt uw verklaringen toe aan uw dossier en zorgt ervoor dat ze op tijd bij de juiste persoon terechtkomen als u naar een ziekenhuis, verpleeghuis of hospice gaat. Meestal is één gesprek niet genoeg om uw vragen, wensen en verwachtingen over de laatste periode van uw leven te bespreken. Maak daarom meerdere afspraken met uw arts om hierover te praten.