Hazo24 certificering

Huisartsenpraktijk Haps heeft het kwaliteitsproject Hazo24 met succes doorlopen en is daarmee Hazo24-gecertificeerd.

HaZo24 is een ingericht en getoetst kwaliteitssysteem voor de 24-uurs huisartsenzorg. HaZo24 is gebaseerd op de kwaliteitsnorm EN-15224, ook bekend als de ISO 9001 voor de gezondheidszorg. Met de implementatie ervan wordt de huisartsenzorg getoetst aan de wettelijke kaders, met als doel een gestructureerde praktijkvoering gericht op (nog) betere patiëntenzorg.

Op 3 juni 2021 hebben wij de audit succesvol doorlopen en hebben we het certificaat in ontvangst mogen nemen. Met certificering volgens Hazo24 toont onze huisartsenpraktijk aan dat er gestructureerde aandacht is voor kwaliteit van zorg en de verbetering daarvan. 

  Hazo certificering Huisartsenpraktijk Haps
  Naast aandacht voor de patiëntenzorg wordt ook de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk onder de loep genomen. De praktijk zal ieder jaar door een auditor bezocht worden om te kijken of voldoen aan de volgende criteria:
   • Patiëntgericht: Huisartszorg is afgestemd op de behoeften, wensen en waarden van de patiënt.
   • Veiligheid: De zorg is gericht op het vermijden van risico’s en fouten die schade kunnen toebrengen aan patiënten en medewerkers.
   • Effectiviteit: De geleverde zorg is betrouwbaar, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en bewijs.
   • Efficiency: De zorg draagt bij aan de vraagstelling van de patiënt en verspilling wordt vermeden.
   • Continuïteit: De zorg is 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar.
   • Juiste zorg: De patiënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plek met de juiste middelen op een verantwoorde en veilige manier.