Het komt steeds vaker voor dat patiënten niet op afspraken bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente verschijnen, zonder de afspraak af te melden. Met ingang van 1 september 2022 hanteren wij een ‘no-show’ tarief. Hiermee volgen wij de regelgeving en het advies van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV).

Waarom een no-show tarief?

De praktijk wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden. U wilt met uw medische klacht namelijk ook graag zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak op tijd telefonisch af te zeggen. Helaas komt het steeds vaker voor dat mensen zich niet afmelden. Dat is jammer, want in de tijd die voor u gereserveerd stond, had de huisarts. praktijkondersteuner of assistente ook iemand anders kunnen helpen.

Verhinderd voor een afspraak?

Meld dit uiterlijk 1 werkdag van tevoren (maandag tot en met vrijdag) telefonisch bij de assistente op nummer 0485-312424. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd en we kunnen meteen een nieuwe afspraak inplannen als dat nodig is. Dit geldt ook voor afspraken die u maakt via de website of de app.

No-show tarief

Het no-show tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de medewerkers. Het no-show tarief is € 22,50 voor een enkel consult en € 30 voor een lang consult en het consult van de praktijkondersteuner. Deze factuur wordt NIET vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Er wordt bij tijdige afzegging géén no-show tarief berekend.