NPA praktijkaccreditering

Huisartsenpraktijk Haps is voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. Daarom hebben wij ons aangemeld voor het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering van NPA. Dit is een onafhankelijke organisatie die huisartsenpraktijken toetst op verschillende aspecten van de zorg, zoals organisatie, veiligheid, patiënttevredenheid en samenwerking. Met het keurmerk laten wij zien dat wij voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld aan de huisartsenzorg. Ook betekent het dat wij ons blijven ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen. Momenteel zijn wij bezig met de voorbereiding op de audit, die binnenkort zal plaatsvinden.

    Hazo certificering Huisartsenpraktijk Haps

    De kwaliteitsnormen

    Met het keurmerk van NPA, kunt u erop rekenen dat de praktijk kwalitatief goede zorg levert. Dit betekent dat de praktijk goed is ingericht en dat de praktijk zich voortdurend inzet om u nog beter te kunnen helpen.

    Een praktijk met het keurmerk van NPA houdt zich aan de normen. Deze normen zijn gebaseerd op allerlei zaken die voor u als patiënt van belang zijn. Bijvoorbeeld dat u de praktijk makkelijk kunt bereiken, dat u de zorg krijgt die u nodig heeft, en dat u erop kunt vertrouwen dat de huisarts goed samenwerkt met uw andere zorgverleners zoals een fysiotherapeut. De normen worden opgesteld door een onafhankelijk College van Deskundigen. Hierin zitten huisartsen, maar ook PatiëntenFederatie Nederland. Dit betekent dat ook de stem van patiënten goed wordt meegenomen. Wat u van uw huisarts mag verwachten, staat voorop. Dat is namelijk de basis van de normen.

    Meer informatie kunt u vinden op de website NPA certificering.