Praktijkinformatie

Spreekuren

Alle spreekuren zijn op afspraak

Openingstijden

Maandag: 08:00-17:00 uur
Dinsdag: 08:00-17:00 uur
Woensdag: 08:00-13:00 uur*
Donderdag: 08:00-17:00 uur
Vrijdag: 08:00-17:00 uur

Woensdag 13:00 - 17:00 uur is er geen spreekuur. Bij spoed kunt u contact opnemen met: Huisartsenpraktijk Wanroij, tel. 0485-476123.

Gemiddeld duurt een afspraak 15 minuten. Als u meerdere vragen heeft of van tevoren weet dat u meer tijd nodig heeft, vraag de assistente dan om een langere afspraak in te plannen. Hiermee voorkomen we dat het spreekuur uitloopt.

Afspraken kunnen ook gemaakt worden via ons online patiëntenportaal.

Telefonisch spreekuur

Indien u telefonisch contact met uw huisarts wilt hebben, kunt u dit aan de assistente doorgeven en wordt u teruggebeld. Meestal na het spreekuur tussen  13.00 – 14.30 uur of tussen 16.00-17.00 uur. Of volgens andere afspraken.
Voor uitslagen van foto’s, urineonderzoek en labuitslagen kunt u bellen vanaf 14.00 uur.

Patiëntenportaal

Regel veilig uw zorg online bij onze praktijk via de beveiligde patiëntenomgeving op onze website.

 • Afspraken inplannen
 • Vragen stellen
 • Herhaalrecepten aanvragen
 • Dossier bekijken
 • Labuitslagen inzien

Spreekuur assistentes

Bij de assistentes kunt u terecht voor het maken van afspraken en informatie. Verder voor allerlei verrichtingen zoals:

 • eerste hulp bij ongevallen
 • verzorgen van wonden
 • het verwijderen van hechtingen
 • oren uitspuiten
 • injecties
 • bloed- en urineonderzoek
 • zwangerschapstesten
 • bloeddrukmeting
 • 24-uurs bloeddrukmeting
 • uitstrijkjes i.v.m. baarmoederhalsonderzoek
 • behandeling van wratten (d.m.v. stikstof en cauter)
 • gehooronderzoek (audiogram)
 • hartfilmpje (ecg)
 • longfunctiemeting
 • doppler onderzoek van de bloedvaten
 • het tapen van enkels, enz.

Heeft u specifieke vragen over declaratie of dergelijke, dan kunt u het beste contact opnemen met Sonja van de Sande (aanwezigheid).

Afspraak afmelden

Kunt u niet op uw afspraak komen? Meld dit dan uiterlijk 1 werkdag van tevoren (maandag tot en met vrijdag) telefonisch bij de assistente op nummer 0485-312424.

De praktijk wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak op tijd telefonisch af te zeggen, wanneer u verhinderd bent.

Bij niet verschijnen op uw afspraak zonder tijdig bericht, ontvangt u een factuur voor de kosten die de praktijk maakt voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de medewerkers. Dit geldt ook voor afspraken die u maakt via de website. Er wordt bij tijdige afzegging géén no-show tarief berekend. 

No-show tarief

Het no-show tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de medewerkers. Het no-show tarief voor een enkel consult bedraagt € 22,50 en € 30 voor een lang consult en het consult van de praktijkondersteuner. Dit wordt NIET vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Hiermee volgen wij de regelgeving en het advies van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV).