Problemen en geweld thuis kunnen heftig zijn voor iedereen in het huis. Er is bijvoorbeeld veel ruzie, vaak geschreeuw, er worden spullen stuk gemaakt of een van u slaat. Als u merkt dat de spanning oploopt, neem een ’time-out’: ga even naar buiten, tel tot 10 of praat met iemand die u vertrouwt.

Het is belangrijk om over uw zorgen en problemen te praten. Praat met uw huisarts over de problemen thuis. Uw huisarts kijkt samen met u welke hulp nodig is. Wilt u liever uw naam niet noemen, bel dan voor hulp en advies met Veilig Thuis: 0800-2000.

Ook als je als jongere nare dingen meemaakt thuis, kun je een afspraak met de huisarts maken. Als je eerst wilt praten met iemand zonder dat die weet wie je bent, bel dan met de Kindertelefoon: 0800 0432, of chat op kindertelefoon.nl. Veilig Thuis bellen kan ook: 0800-2000.

Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap, VeiligThuis.nl en Thuisarts.nl