Als het gaat om de zorg in de laatste levensfase, zijn uw wensen vaak heel persoonlijk. De één hecht aan een lange levensduur en gaat geen behandeling uit de weg. De ander hecht meer aan een goede kwaliteit van leven en wijst een belastende behandeling daarom liever af. De wensen rondom uw levenseinde kunt u vastleggen.

Het is daarom belangrijk om u goed voor te bereiden en uw wensen daarna te bespreken met uw huisarts. Voor het maken van een afspraak doorloopt u eerst de keuzehulp ‘verken uw wensen voor zorg en behandeling‘. Maak daarna een afspraak met de huisarts. Uw wensen voor toekomstige zorg en behandeling en uw keuze voor een zorgvertegenwoordiger kunt u op papier vastleggen in een wilsverklaring. U kunt de inhoud van de wilsverklaring altijd weer veranderen wanneer u dat wenst

Op de pagina formulieren een voorbeeld van een wilsverklaring, een euthanasieverklaring of een verklaring door een vertegenwoordiger.